[flash]
[flash]

Lekcje z bocianem - aktywna edukacja ekologiczna mieszkańców Białegostoku!

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży szkolnej miasta Białegostoku

Celem programu było podniesienie ¶wiadomo¶ci ekologicznej młodzieży szkolnej z miasta Białegostoku. Zostały opracowane 4 scenariusze zajęć o tematyce: odpady, konsumpcja, woda, transport. Warsztaty dla uczniów z 40 szkół (po 2 klasy ze szkoły) przeprowadzono w sali edukacyjnej O¶rodka Stowarzyszenia Agro – Group oraz w O¶rodku Edukacji Ekologicznej „Brama na Bagna”.

Partnerzy
-

Realizator:
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group

¬ródła finansowania
Miejski Fundusz Ochrony ¦rodowiska Miasta Białegostoku

Okres realizacji
2007


 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka