[flash]
[flash]

Zielona agroturystyka

Seria szkoleń, wizyt studyjnych i indywidualnego doradztwa dla 20 rolników zainteresowanych uruchomieniem ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego.

Celem projektu było dostarczenie kwalifikacji, wiedzy i praktycznych umiejętno¶ci w zakresie tworzenia i prowadzenia „zielonego” gospodarstwa agroturystycznego dla mieszkańców wsi zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalno¶ci zbliżonej do rolnictwa. Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu naboru na szkolenie, przygotowaniu materiałów edukacyjnych, przeprowadzeniu serii 16 dniowych szkoleń wraz z wizytami w modelowych gospodarstwach oraz dostarczeniu usług doradczych i promocyjnych dla 20 uczestników szkolenia.

Realizator:
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group

Partnerzy
Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

¬ródło finansowania
Fundusz dla Organizacji Pozarz±dowych Mechanizm Finansowania EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Termin realizacji
2008 – 2009


 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka