[flash]
[flash]

Wortal projektów proekologicznych

Finansowany przez NFO¦iGW projekt stanowi±cy uzupełnienie i kontynuację projektu "Monitoring Powiatowych oraz Miejskich/Gminnych Funduszy Ochrony ¦rodowiska".

Portal www.zielonewrota.pl/ekoprojekty prezentuje prawie 3 tysi±ce opisów projektów proekologicznych: akcji edukacyjnych, wystaw, publikacji, konkursów i innych działań na rzecz ochrony ¶rodowiska zorganizowanych przez szkoły, samorz±dy, organizacje pozarz±dowe i inne podmioty. Oprócz krótkiego opisu projektu i jego rezultatów podane zostały dane kontaktowe do realizatorów. Osoby zainteresowane bliższymi informacjami mog± się bezpo¶rednio kontaktować z wykonawcami projektów i zasięgn±ć szczegółowych informacji.
Realizator
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

Partnerzy
-

¬ródło finansowania
Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej

Termin realizacji
2007-2008


 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka