[flash]
[flash]

Projekt "Budowa platformy współpracy Stowarzyszenia Agro – Group z partnerami zewnętrznymi"

W ramach projektu wydano kalendarze ekologiczne, przeprowadzono spotkania z redaktorami naczelnymi mediów oraz zapewniono sprawne funkcjonowanie biura Stowarzyszenia Agro-Group.

Opracowano i wydano nakładem 1000 egzemplarzy kalendarz ekologiczny - mapę Polski północno – wschodniej z naniesionymi obszarami Natura 2000. Kalendarz rozesłano do partnerów zewnętrznych: gmin, starostw powiatowych, parków narodowych i krajobrazowych, organizacji itp. z województwa podlaskiego oraz części warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego, wraz z pismami informującymi o działalności Stowarzyszenia Agro – Group. W cyklu miesięcznym opracowywano informacje o działaniach podlaskich organizacji ekologicznych i rozsyłano je do mediów. Pokryto część kosztów bieżących organizacji.

Realizator:
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group

Partnerzy
Gminy, starostwa powiatowe, parki narodowe i krajobrazowe, organizacje pozarządowe.

Źródło finansowania
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin realizacji
2008


 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka