[flash]
[flash]

Remont i doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie AGRO GROUP w celu poprawy jakości i efektywności społecznych działań z zakresu ochrony przyrody na Podlasiu

Remont i doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej prowadzonego przez Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group.

Celem projektu jest podniesienie możliwości technicznych i organizacyjnych Stowarzyszenia Agro - Group w zakresie prowadzenia działań dydaktycznych w ośrodku edukacji ekologicznej. Realizacja projektu spowoduje dostosowanie bazy lokalowej organizacji do zwiększającego się zapotrzebowania w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej mieszkańców województwa podlaskiego.

Realizator
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro - Group

Partnerzy
-

Źródło finansowania
Europejki Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Okres realizacji:
2009 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka