[flash]
[flash]

„Jeżowóz – program mobilnej edukacji ekologicznej – rozszerzenie projektu na Polskę”

Po raz pierwszy w historii Ekomobil Jeżowóz wyrusza do szkół poza Polskę północno – wschodni±.

Nowatorska metoda edukacji ekologicznej udostępniona uczniom w województwach:
• mazowieckie
• kujawsko – pomorskie
• łódzkie
• podkarpackie
• małopolskie
• dolno¶l±skie
• wielkopolskie
• ¶l±skie

Ekomobil Jeżowóz udostępniany organizacjom partnerskim. Wyszkoleni edukatorzy prowadz± warsztaty z Jeżowozem.
Efekty projektu:
760 warsztatów (2280 godzin) z Ekomobilem Jeżowóz
5 stoisk prezentacyjnych Ekomobila podczas imprez regionalnych we Wrocławiu, Bielsko -0 Biełej, Rzeszowie, Płocku i Łodzi dla ł±cznie 12 000 odbiorców
2 szkolenia dla edukatorów mobilnych
strona internetowa www.m.ekomobil.pl
wizytówki w kształcie auta – 5000 sztuk
czapka z daszkiem – 20 sztuk
Realizator: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group
Partnerzy:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań
Fundacja Ekorozwoju, Wrocław
Fundacja Ekologiczna ARKA, Bielsko - Biała
Stowarzyszenie EKOSKOP, Rzeszów
RCEE Płock
O¶rodek Działań Ekologicznych „¬ródła”, ŁódĽ.

¬ródła finansowania:
• NFO¦iGW
• WFO¦iGW
• Urz±d Miejski Białystok
• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
• Fundacja Ekorozwoju
• Fundacja Ekologiczna ARKA
• Stowarzyszenie EKOSKOP
• RCEE Płock
• O¶rodek Działań Ekologicznych „¬ródła”

Okres realizacji: 2011 - 2013

www.m.ekomobil.pl 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka