[flash]
[flash]

Współpraca

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" realizując swoje cele statutowe prowadzi szeroką współpracę z podmiotami prywatnymi, pozarządowymi, rządowymi i samorządowymi.

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" jest zrzeszone w organizacjach sieciowych:
- Polska Zielona Sieć,
- Europejska Sieć Edukacji Ekologicznej,
- Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
- Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego,
- Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna".

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" realizując projekty, współpracuje z wieloma partnerami, między innymi:
- Saksońska Fundacja Ochrony Środowiska z Drezna,
- Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju z Wrocławia.

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka