[flash]
[flash]

Finansowanie działalności

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" nie prowadzi działalności gospodarczej, jest typową organizacją non-profit.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w oparciu o realizację projektów, pozyskując na ten cel dotacje ze źródeł krajowych i zagranicznych.
Środki na realizowane projekty i działania są pozyskiwane od instytucji, funduszy, fundacji oraz sponsorów prywatnych.
Najważniejszymi z nich są:
- Unia Europejska, Komisja Europejska,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Stowarzyszenie "Agro-Group" jako Organizacja Pożytku Publicznego otrzymuje odpisy podatkowe w wysokości 1% od podatników którzy chcą wesprzeć działania na rzecz ochrony środowiska.

Każdy podatnik może przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na działalność pożytku publicznego. Jest to łatwe i nic nie kosztuje podatnika.

Na końcu zeznania podatkowego PIT należy wpisać dane Organizacji Pożytku Publicznego:
Nazwa OPP: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”
Numer KRS: 0000035071

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną mieszkańców Polski północno-wschodniej.
Dziękujemy za wsparcie.

Roczne raporty z działalności Stowarzysznia "Agro-Group" są dostępne poniżej.

Raport 2009

Raport 2008

Raport 2007

Raport 2006

Raport 2005

Raport 2004

Raport 2003

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka