[flash]
[flash]

Finansowanie działalności

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" nie prowadzi działalności gospodarczej, jest typową organizacją non-profit.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w oparciu o realizację projektów, pozyskując na ten cel dotacje ze źródeł krajowych i zagranicznych.
Środki na realizowane projekty i działania są pozyskiwane od instytucji, funduszy, fundacji oraz sponsorów prywatnych.
Najważniejszymi z nich są:
- Unia Europejska, Komisja Europejska,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka