[flash]
[flash]

Kalendarz działań

Harmonogram działań Stowarzyszenia Agro-Group

Projekt "Standardy działania pozarz±dowych organizacji ekologicznych"
współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka