[flash]
[flash]

WODA - nie marnuję!

Ogólnopolski, partnerski projekt edukacyjny w zakresie oszczędzania wody.

Kontynuacja partnerskich działań ekologicznych we współpracy z organizacjami: Fundacja Ekologiczna ARKA, Bielsko - Biała, Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie EKOSKOP Rzeszów, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Motyw przewodni - podnoszenie świadomości dzieci i mlodzieży w zakresie nie marnowania i nie zatruwania wody.

Działania:

- przeszkolenie edukatorów w zakresie aktywnych metod wodnej edukacji ekologicznej (trenerzy z Saksońskiej Fundacji Przyrody i Środowiska, Niemcy)
- przygotowanie warsztatów (pocztówki "KROPLA WODY", nalepki "Potaniacze wody", zestawy pomocy dydaktycznych)
- przeprowadzenie naborów oraz warsztatów w 8 województwach: podlaskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie, organizacja szkolnych wystaw "Nie marnuje wody"
- broszura w wersji elektronicznej "Daj dzieciom doświadczyć wody" i jej rozsyłka do wiodących instytucji edukacji ekologicznej w Polsce

Finansowanie:
NFOŚiGW
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro - Group
Fundacja Ekorozwoju, Wrocław
Fundacja Ekologiczna ARKA, Bielsko-Biała
RCEE Płock
Stowarzyszenie EKOSKOP
Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego

Realizacja:
07.2013 - 09.2014

Strona internetowa:
woda.ekomobil.pl

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka