[flash]
[flash]

Jeżowóz - mobilna edukacja na kółkach

Ekomobil Jeżowóz - ekologiczna nauka na kółkach - to pomysł, którego głównym celem jest przybliżenie młodzieży otaczaj±cej przyrody w sposób innowacyjny i interaktywny.

Ekomobil Jeżowóz to aktywna edukacja ekologiczna, gdzie teoria i praktyka ¶ci¶le się ze sob± ł±czy, a ważn± rolę odgrywa nauka na łonie natury. Pomysłodawcom idei przy¶wieca założenie, że skuteczna edukacja ekologiczna musi być prowadzona poprzez własne do¶wiadczenie, badanie i odkrycie każdego człowieka.

Jeżowóz – to wdrożenie w życie idei mobilnej edukacji ekologicznej w Polsce.

Na bazie Ekomobila Jeżowóz w okresie od 2009 do 2019 r. realizowano szereg projektów mobilnej edukacji ekologicznej, m.in.:
- „Ekomobil jako innowacja edukacji ekologicznej - wyposażenie i uruchomienie pierwszego w Polsce Ekomobila” finansowany ze ¶rodków DBU oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko.
- „Jeżowóz (…) rozszerzenie projektu na Polskę” o zasięgu ogólnopolskim finansowany ze ¶rodków NFO¦iGW w Warszawie.
- „Jeżowóz – program mobilnej edukacji ekologicznej” o zasięgu ogólnopolskim finansowany ze ¶rodków NFO¦iGW w Warszawie.
- „Jeżowóz (…) dla uczniów i nauczycieli” o zasięgu ogólnopolskim finansowany ze ¶rodków NFO¦iGWw Warszawie.
- „Edukacja–naturalnie! (…)” finansowany ze ¶rodków NFO¦iGW w Warszawie oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko.
- „Odkrywcy przyrody” finansowany ze ¶rodków WFO¦iGW w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
- „Jeżowóz - Biebrza i Szlak Tatarski” finansowany ze ¶rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Największym powodzeniem ciesz± się:
- Warsztaty z ekomobilem dla nauczycieli "Jak uczyć ochrony przyrody - aktywne metody edukacji ekologicznej".
- Warsztaty z ekomobilem dla uczniów w tematach: "Las", "Woda", "Ziemia", "Ł±ka", "Natura 2000", "Ptaki", "Siedliska".
- Stoiska prezentacyjne ekomobila Jeżowóz na imprezach plenerowych.

Więcej na stronie www.ekomobil.pl 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka