[flash]
[flash]

SmogStok Stop!

Realizacja: jesień 2018 r. Zadanie polega na przygotowaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych: książki i broszury; promocyjnych: plakaty, torby; przeprowadzeniu 10 spotkań z mieszkańcami Białegostoku. Miejsce realizacji: Białystok. Zadanie realizowane we współpracy z Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie świadomości mieszkańców miasta odnośnie problematyki jakości powietrza oraz
jego ochrony, zagrożeń wynikających z niskiej emisji, w tym w szczególności: stanu jakości powietrza, źródeł
zanieczyszczeń, ich wpływu na zdrowie oraz działań możliwych do podjęcia dla poprawy jakości powietrza, w tym w
szczególności wymiany źródeł ciepła, korzystania z rozwiązań niskoemisyjnych i poprawy energoefektywności w sektorze
mieszkaniowym.
Wydanie publikacji opisujących ww. zagadnienia: 1000 szt książki, 3000 szt broszury.

Książka "Wpływ zanieczyszczenie powietrza na zdrowie" Jest pierwszą polską kompleksową publikacją prezentującą
wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, opatrzona 40-stronicową bibliografią najnowszych badań naukowych w
tym temacie.
Opracowana jest przez naukowców zajmujących się tą tematyką pod kierunkiem prof. UJ dr hab n.med. Ewy Kondurackiej.
Książka prezentuje wpływ zanieczyszczeń powietrza na umieralność, choroby układu oddechowego, nowotworowe,
układu krążenia, układu nerwowego, a także inne skutki zdrowotne oraz koszty zanieczyszczenia powietrza. Stanowi
cenne merytoryczne uzupełnienie działań związanych z poprawą jakości powietrza, uzasadniając potrzebę działań. Druk
1000 egz. Książka trafi do osób zainteresowanych jakością powietrza - w tym dziennikarzy, lekarzy, samorządowców oraz
pozostałych mieszkańców podczas zorganizowanych 10 spotkań.
Publikacja Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie używana jest do praktycznej edukacji o kwestiach zdrowotnych
związanych ze smogiem. Pierwsza edycja wykonana została przez Krakowski Alarm Smogowy. Na Dolnym Śląsku reedycję
wspólnie z samorządem regionalnym przygotował Dolnośląski Alarm Smogowy. Książka cieszy się wszędzie dużym
zainteresowaniem - nie tylko w środowiskach lekarskich (prezentuje bowiem najnowszy stan wiedzy) ale i innych osób
zainteresowanych zdrowiem: rodzice dzieci, osoby starsze, osoby czynnie uprawiające sport, bieganie etc.

Broszura "SmogStok STOP! - mały przewodnik po smogu" - 8 str A4 w nakładzie 3000 egz. Prezentuje problem, jego źródło, stan powietrza w mieście, Polskę na tle Europy, wpływ na zdrowie oraz możliwości przeciwdziałania. Broszura zostanie uzupełniona o najnowsze dane z WIOŚ Białystok (odnośnie jakości powietrza - dane dot. miasta) . Broszura będzie ilustrowana infografiką (m.in. obrazującą stan zanieczyszczenia, wpływ na zdrowie - w tym równoważną smogowi ilość wypalanych papierosów) oraz prezentującą możliwe programy finansowo wspierające wymianę źródeł ciepła i ocieplenie domów - na poziomie miejskim i oraz dostępnym krajowym.
Miniprzewodnik po wielkim smogu to sprawdzona w innych regionach publikacja dostarczająca w sposób obrazowy
wiedzy zanieczyszczeniu powietrza. Podobne publikacje były wydawane zarówno na poziomie miejskim: Kraków,
Wrocław; jak i regionalnym: województwa dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie.

Spotkania z mieszkańcami Białegostoku - Rady Osiedli, Uniwersytet III wieku, kluby seniora, kluby i izby branżowe
(biznesu, lekarskie, itd), media, radni, i in. - łacznie 10 spotkań.
Na spotkaniach omówiony temat zagrożeń związanych z
zanieczyszczeniami powietrza wynikającymi z niskiej emisji, zasady ochrony powietrza, sposoby korzystania ze źródeł
niskoemisyjnych oraz dobre przykłady z innych miast i krajów walki z tym problemem. Dla uczestników spotkań przewidziano bezpłatnie książkę i broszurę zapakowane w ekologiczną torbę.

POBIERZ BROSZURĘ

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka