[flash]
[flash]

Barwienie metodami naturalnymi

W ramach współpracy z LOT "Brama na Bagna" opracowano publikację o naturalnych metodach barwienia włókien i tkanin.

Publikacja dostępna w internecie: https://docplayer.pl/9830236-Barwienie-metodami-naturalnymi.html

 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka