[flash]
[flash]

Tradycje zdobnicze w budownictwie drewnianym w okolicach Zawad i Solecznik.

W ramach współpracy z LOT "Brama na Bagna" opracowano publikację o tradycyjnym budownictwie dawnego pogranicza Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Publikacja dostępna w internecie:

http://docplayer.pl/38671753-Tradycje-zdobnicze-w-budownictwie-drewnianym-w-okolicach-zawad-i-solecznik-medines-statybos-dekoravimo-tradicijos-zavadu-ir-salcininku-apylinkese.html

http://litwa.gminazawady.pl/UserFiles/File/zdobienia%20internet.pdf 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka