[flash]
[flash]

Promocja Dobrych Praktyk – Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju

Ogólnopolski projekt promocyjny, jego realizacja w woj. podlaskim opiera się na dwóch elementach - wystawie oraz seminarium.

Opis:
Wystawa „Najlepsze praktyki - Unia Europejska dla zrównoważonego rozwoju” prezentuje 10 projektów o tematyce nawi±zuj±cej do zrównoważonego rozwoju i jest wystawiana w 5 miastach województwa podlaskiego: Suwałki, Augustów, Białystok, Łomża i Bielsk Podlaski. Seminarium „Najlepsze praktyki – Unia Europejska dla zrównoważonego rozwoju” podsumowuje wykorzystanie ¶rodków unijnych dla zrównoważonego rozwoju w województwie podlaskim.

Realizator
Polska Zielona Sieć

Partnerzy
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

¬ródło finansowania
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Okres realizacji
2006

 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka