[flash]
[flash]

Monitoring krajowych funduszy ochrony środowiska

Celem projektu jest wzmocnienie efektywności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez monitorowanie i upowszechnianie informacji na temat projektów finansowanych przez Fundusze Ochrony Środowiska, w celu unikania sytuacji wielokrotnego finansowania podobnych działań przez różne fundusze oraz poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych.

Opis:
Zostanie przeprowadzona analiza ewaluacji zmian zasad przyznawania pomocy finansowej przez FOŚ w latach 2002 – 2006 oraz analiza zasad przyznawania pomocy finansowej przez FOŚ w roku 2007 pod względem wzajemnej korelacji z zasadami stosowanymi obecnie w funduszach unijnych. Opracowana zostanie również baza danych zawierająca zbiór informacji o zrealizowanych projektach finansowanych przez FOŚ i FIO, z podaniem nazwy projektu, zarysem tematyki, krótkim opisem działań i wypracowanych rezultatów. Baza będzie dostępna w internecie na stronie internetowej www.ekoprojekty.info.

Realizator
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

Partnerzy
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ekologiczne organizacje pozarządowe

Źródło finansowania
Fundacja Fundusz Współpracy – Środki Przejściowe 2004

Okres realizacji
2007

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka