[flash]
[flash]

Profesjonalizacja działalno¶ci Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group"

W ramach projektu zatrudniono osobę do prowadzenia sekretariatu organizacji, opracowywania wniosków grantowych oraz prac udoskonalaj±cych działalno¶ć Stowarzyszenia "Agro – Group".

Opis:
Opracowano i wydano kalendarz ekologiczny ze ¶cienn± map± północno – wschodniej Polski. Zakupiono sprzęt optyczny do obserwacji ptaków (luneta, osprzęt, lornetki). Wykonano tłumaczenia na potrzeby niemiecko, angielsko i rosyjskojęzycznej strony internetowej organizacji. Sfinansowania bież±ce koszty utrzymania biura.

Realizator
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

Partnerzy
-

¬ródło finansowania
Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Okres realizacji
2006-2007


 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka