[flash]
[flash]

Trójsektorowe porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Brama na Bagna

Partnerski projekt wsparcia turystycznego rozwoju obszaru gmin Wizna, Rutki i Zawady, zwanego „Brama na Bagna”.

Opis:
Przeprowadzono następujące działania:
- powołanie i zarejestrowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”,
- przeprowadzenie szeregu spotkań i warsztatów tematycznych z lokalnymi mieszkańcami,
- opracowanie Programu Rozwoju Turystyki Obszaru „Brama na Bagna”,
- przeprowadzenie remontów parteru budynku szkoły w Strękowej Górze,
- wyposażenie Ośrodka w Strękowej Górze w sprzęt nagłaśniający, komputerowy, rzutnik i ekran, krzesła oraz meble
- uruchomienie i prowadzenie Biura Informacji Turystycznej i Wsparcia Przedsiębiorczości „Brama na Bagna” (informacja turystyczna, porady prawne, finansowe i podatkowe),
- opracowanie strony internetowej www.bramanabagna.pl oraz materiałów promocyjnych: ulotki Brama na bagna w wersjach polskiej, angielskiej i niemieckiej, folderu „Brama na Bagna - przewodnik” (dostępne w biurze Stowarzyszenia Agro – Group oraz w Ośrodku „Brama na Bagna” w Strękowej Górze 24).

Realizator
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro – Group"

Partnerzy
Urząd Gminy Zawady
Urząd Gminy Wizna
Urząd Gminy Rutki

Źródło finansowania
Fundacja Fundusz Współpracy
Środki Phare
Urząd Gminy Zawady
Urząd Gminy Wizna
Urząd Gminy Rutki

Okres realizacji
2006 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka