[flash]
[flash]

Zielone Wrota – międzysektorowy portal przyrodniczy województwa podlaskiego

Portal internetowy kompleksowo opisujący walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe województwa podlaskiego.

Opis:
Portal przyrodniczo- turystyczny województwa podlaskiego www.zielonewrota.pl, zawierający panele tematyczne: przyroda, edukacja ekologiczna, organizacje pozarządowe, ochrona środowiska, ekobiznes, debata, turystyka, region, rolnictwo, instytucje oraz interaktywne mapy regionu.
Projekt polegał na opracowaniu koncepcji portalu, wprowadzanie i aktualizacji danych w panelu tematycznym, nawiązaniu współpracy z partnerami oraz kampanii promocyjnej portalu .
Rezultatami projektu są portal www.zielonewrota.pl oraz dostępne w Biurze Stowarzyszenia Agro – Group ulotki i plakaty promocyjne.

Realizator
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro – Group"

Partnerzy
Parki narodowe i krajobrazowe
Samorządy

Źródło finansowania
Fundacja Fundusz Współpracy
Środki Phare
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Okres realizacji
2006-2007


 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka