[flash]
[flash]

Brama na Bagna - stad swiat wydaje się lepszy

Projekt jest realizowany na obszarze „Brama na Bagna”, zaś jego celem jest kształtowanie proekologicznego i prozdrowotnego stylu życia na obszarze „Brama na Bagna”.

Opis:
W ramach projektu zostanie wytyczona i oznakowana ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi i zadaszonymi wiatami oraz szlak rowerowy. Zostanie wyremontowana i wyposażona sala edukacyjna Ośrodka „Brama na Bagna” w Strękowej Górze. We współpracy z partnerami niemieckimi zostaną zamontowane w Ośrodku ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Na bazie Ośrodka i ścieżki edukacyjnej przeprowadzony zostanie cykl ekologicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjów. Zakupione zostaną kajaki (10 sztuk) i rowery (20 sztuk), które posłużą do organizacji cyklu rajdów rowerowych i spływów kajakowych dla partnerów, turystów i gości. Zostaną opracowane i wydrukowane przewodniki po ścieżce edukacyjnej, szlaku rowerowym i wodnym, również w niemieckiej i angielskiej wersji językowej. Opracowany zostanie system identyfikacji wizualnej LOT LGD „Brama na Bagna”.

Realizator
Lokalna Organizacja Turystyczna Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”

Partnerzy
Urząd Gminy Zawady
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

Źródło finansowania
Fundacja Fundusz Współpracy – Środki Przejściowe 2004

Okres realizacji
2007

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka