[flash]
[flash]

„Bliżej Europy. Moje środowisko”

Edukacja europejska młodzieży stała się koniecznością i jest realizowana na III i IV etapie edukacyjnym w ramach ścieżki Edukacja europejska. Publikacja „Bliżej Europy. Moje środowisko” pokazuje sposób nauki o ochronie środowiska w kontekście europejskim bazując na materiałach filmowych.

Publikacja do pobrania: Link

Multimedialną próbę przybliżenia problemów dotyczących integracji europejskiej i rozwoju zrównoważonego stanowi zestaw pięciu kaset video "Bliżej Europy. Świat wokół nas": „Europa regionalna”, „Europa i jej perspektywy”, „Europejskie modele starych branż”, „Europa przeciw zagrożeniom”, „Środowisko dla Europejczyków”, zawierających 20 filmów.
Trwające około 20 minut filmy stały się inspiracją do napisania scenariuszy zajęć, które można wykorzystać przy realizacji Edukacji europejskiej widzianej przez pryzmat ekologii. Ze względu na dość trudną problematykę poruszaną w filmach część scenariuszy można realizować wyłącznie w liceum, natomiast inne są tak pomyślane, że możliwe jest przeprowadzenie według nich lekcji zarówno w szkole średniej jak i w gimnazjum.
Struktura Programu "Bliżej Europy" jest zgodna z Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla gimnazjum oraz liceum i technikum.

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka