[flash]
[flash]

„Standardy działania ośrodków edukacji ekologicznej”

Publikacja prezentuje istniejące w Polsce i wybranych krajach europejskich ośrodki edukacji ekologicznej, formy działania, problemy i uwarunkowania prawne. Jednym z najważniejszych elementów publikacji jest wypracowany przez interdyscyplinarną Grupę Roboczą schemat oceny jakości działania modelowego ośrodka edukacji ekologicznej.

Publikacja do pobrania: http://www.eko.pb.bialystok.pl/fundusze/

Ośrodki edukacji ekologicznej z prawdziwego zdarzenia pojawiły się w Polsce w pierwszej połowie lat 90 XX wieku. Po krótkim okresie rozkwitu, podejmowanych prób wspólnych działań na zasadzie sieci współpracy, większość ośrodków przestała istnieć, część z nich zmieniła profil działania lub poszła w kierunku wąskiej specjalizacji. Obecnie w całym kraju pozostało jedynie kilka ośrodków, o których można powiedzieć, że nadal odpowiadają początkowym założeniom wszechstronnej edukacji ekologicznej. Rozumiemy przez to takie placówki, w których ofercie znajdują się zagadnienia dotyczące tak samo ochrony przyrody, jak racjonalnego postępowania z odpadami, oszczędności energii, eko-konsumpcji czy proekologicznych technologii. Tego typu ośrodki prowadzone są przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, ale nie można tutaj pominąć ogromnej roli, jaką w tym temacie odegrały, szczególnie w ciągu ostatnich lat, Parki Narodowe i Krajobrazowe oraz Nadleśnictwa, uruchamiając szereg ośrodków tematycznych, związanych ze swoją działalnością lub obszarem. Jednak nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Niedawna reforma systemu edukacyjnego wprowadziła do szkół międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne, jedną z nich poświęcając środowisku, a edukacja ekologiczna w terenie – tzw. „zielone szkoły”, niegdyś organizowane jedynie przez najaktywniejszych „ekologicznie” nauczycieli, stały się na mocy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z 2001 roku powinnością szkoły. Skutkuje to wzrostem popytu na edukację środowiskową, która jednak nie ma odzwierciedlenia w podaży oferty na odpowiednim poziomie. Publikacja podejmuje ten problem.


 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka