[flash]
[flash]

„Program ekologicznej edukacji przedszkolnej”

Publikacja zawiera materiały pozwalające na wprowadzenie zorganizowanej ścieżki edukacji ekologicznej do przedszkola. Publikacja zawiera metodykę prowadzenia programu edukacji ekologicznej w przedszkolu, scenariusze zajęć w formie okazji edukacyjnych wraz z propozycjami tematów do planu pracy placówki oraz adresy instytucji służących pomocą przy realizacji programów edukacji ekologicznej.

Publikacja do pobrania: Link

Szerokie spektrum tematyczne pozwoliło na pokazanie takich elementów pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, które są ciekawe ze względu na przyjętą metodę pracy (okazje edukacyjne), miejsca, w których się dzieją (np. arboretum, ogród botaniczny, las) i na to, co się tam dzieje (zabawy badawcze, bezpośredni kontakt z przyrodą, przekazywanie doświadczanych w kontakcie z przyrodą emocji poprzez słowo, ruch, dźwięk, dotyk).
Ideą, jaka zainspirowała autorów książki do jej napisania, jest „edukacja dla zrównoważonego rozwoju”. Zakłada ona „zdecydowaną walkę z wszelkim złem tego świata, przyczynami wojen i przemocy, nierównością płci, pochodzenia, wiary i przekonań, niedożywieniem, trudnościami w dostępie do oświaty i kultury, tłumieniem wartości regionalnych, marnotrawieniem zasobów i uroków naszej Planety”.
Wiek przedszkolny uznaje się za szczególnie sprzyjający rozpoczęciu tego typu edukacji. Naturalna wrażliwość i ciekawość dzieci na otaczający je świat oraz chęć poznawania i działania stanowi dobry punkt wyjścia do tego, aby rozpocząć z nimi edukację w sprawach ważnych dla Ziemi. To m.in. dla tej grupy rozwojowej tworzone są przez nauczycieli tego szczebla kształcenia programy autorskie uwzględniające specyfikę najbliższego środowiska. W dalszej perspektywie edukacyjnej w ten sposób uzyskaną wiedzę, umiejętności i przejawiane zachowania traktuje się jako punkt wyjścia do kształtowania lub modyfikowania pojęć oraz postaw. We wszystkich rozwiązaniach metodycznych zastosowano metodę projektowania okazji edukacyjnych. Stąd forma scenariuszy – projekty okazji edukacyjnych, z zachowaniem pięciu elementów, które na taki projekt się składają. Poprzedzają go: cel ogólny, cele operacyjne i metody stosowane w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Książka składa się z 41 okazji edukacyjnych obejmujących swoją tematyką bliskie dziecku środowiska przyrodnicze.


 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka