[flash]
[flash]

„Czy ja dbam o środowisko?” cz.1 i 2

Publikacja składa się z dwudziestu scenariuszy zajęć napisanych na potrzeby projektu eko-konsumenckiego "Czy ja dbam o środowisko?".

Publikacja internetowa - Link

Projekt pokazuje w jaki sposób zwykły człowiek, konsument, klient sklepu, może chronić środowisko podczas zwykłych zakupów i codziennego życia. W materiałach edukacyjnych pokazana została metodyka przeprowadzenia ekologicznego audytu w szkole, po to aby zmniejszyć uciążliwości środowiskowe powodowane przez każdy funkcjonujący obiekt, jakim jest również placówka szkolna.

Kolejność scenariuszy jest nieprzypadkowa, na początku znajdują się scenariusze wprowadzające w tematykę projektu, następne pozwalają spojrzeć na szkołę od innej niż zwykle strony. W dalszej kolejności znajdują się konspekty zajęć nt. degradacji środowiska, zagrożeń, dalsze dotyczą edukacji konsumenckiej, a na końcu zajęcia, których efektem rzeczowym są informacje.

Przy każdym scenariuszu wymienione zostały następujące informacje: cel ogólny zajęć, cele operacyjne, miejsce, w którym najlepiej przeprowadzić zajęcia, orientacyjny czas trwania zajęć oraz szczegółowa procedura, ewentualnie materiały dodatkowe dla nauczyciela. Do przeprowadzenia zajęć nie jest konieczne posiadanie skomplikowanych czy drogich urządzeń czy materiałów, w większości zajęć wystarczy papier, ołówki, kredki. Do części scenariuszy przygotowane zostały karty pracy lub instrukcje dla grup, które znaleźć można bezpośrednio pod scenariuszem. Podano linki do stron internetowych o tematyce związanej z tematem zajęć, tak aby nauczyciel i zainteresowani uczniowie mogli pogłębić wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami. 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka