[flash]
[flash]

„Dobre Zakupy – przewodnik”

Poradnik DOBRE ZAKUPY został wydany przez Polską Zieloną Sieć we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group". Publikacja ta omawia etyczne aspekty codziennych zakupów oraz stojącą przed nabywcą możliwość aktywnego wpływania na działalność firm poprzez wybory dokonywane w czasie zakupów.

Znaleźć w niej można takie informacje o produktach i producentach, których próżno szukać w reklamach i na etykietach. Poradnik informuje o faktach i dostarcza ogólnych zaleceń, pomocnych w ukierunkowaniu mocy sprawczej zwykłych zakupów, leżącej w rękach każdego konsumenta. Zadaniem poradnika jest pomóc w świadomym wyborze produktów najlepszych biorąc pod uwagę standard życia ludzi ubogich w innych krajach, prawa człowieka, kwestie ekologiczne oraz ochronę zwierząt. Każdy może uczestniczyć w tworzeniu lepszej rzeczywistości poprzez proste wybory, dokonywane codziennie podczas zakupów. Gdy wybieramy biodegradowalny płyn do mycia naczyń, pomagamy zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska – wie to każdy. Ale kto wie, jaką kupić lodówkę? Który z producentów butów sportowych łamie prawa człowieka? Który z kosmetyków był testowany na zwierzętach?

Decyzje podejmowane podczas zakupów, robionych pospiesznie w supermarkecie, zapadają zazwyczaj pod wpływem ceny, marki i jakości produktu. Zawartość koszyka nie kojarzy nam się z wyborem moralnym. Tymczasem pieniądze, które zostawiamy w kasie, mogą decydować o losie ludzi, zwierząt, przyrody. Mogą wspierać działalność charytatywną, lokalny rynek, ekologiczne gospodarstwa rolne, ale mogą też być wykorzystane na rabunkową działalność niszczącą środowisko, na handel bronią, na okrutne traktowanie zwierząt czy łamanie praw człowieka. Jako konsumenci mamy prawo wyboru.


 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka