[flash]
[flash]

„Brama na Bagna – przewodnik”

Przewodnik po obszarze „Brama na Bagna” – terenie ujścia Biebrzy do Narwi, przygotowany na potrzeby promocji partnerskich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Publikacja do pobrania: http://www.bramanabagna.pl/folder_turystyczny/folder_turystyczny.zip

TU WPISZ TEKST KTÓRY MA BYĆ WYŚWIETLANY NA STRONIE

Foldery:
- „Ptaki dolin Biebrzy i Narwi”
- „Płazy, gady i bezkręgowce mokradeł”
- „Flora letnia dolin Biebrzy i Narwi”
- „Flora wiosenna dolin Biebrzy i Narwi”
- „Rośliny lasów liściastych i mieszanych”
- „Rośliny borów”
- „Rośliny towarzyszące człowiekowi”
- „Rośliny łąk wilgotnych”


 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka