[flash]
[flash]

Czytelnia

Księgozbiór skompletowany podczas przeszło 10 lat działalności Stowarzyszenia "Agro-Group" jest nieodpłatnie udostępniany w siedzibie w Białymstoku. Posiadamy pojedyncze egzemplarze publikacji, z tego względu nie wypożyczamy ich na zewnatrz.

Spis dostępnych w czytelni publikacji dostępny w internecie Link

Posiadane zasoby składają się z książek, broszur, czasopism, ulotek oraz materiałów multimedialnych na CD i kasetach video.

Są one uporządkowane w kategoriach:

- ALBUMY
- EDUKACJA EKOLOGICZNA, METODYKA
- EKOLOGIA OGÓLNA, BIOLOGIA, BOTANIKA
- EKOROZWÓJ
- ENERGIA ODNAWIALNA I ALTERNATYWNA
- FILOZOFIA, POLITYKA, ETYKA
- GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GLACJOLOGIA
- LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA
- OCHRONA POWIETRZA, HAŁAS
- OCHRONA PRZYRODA, PARKI NARODOWE
- OCHRONA ŚRODOWISKA, PODRĘCZNIKI
- OCHRONA WÓD, ŚCIEKI
- ODPADY
- POZARZĄDOWE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE
- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
- ROCZNIKI, OPRACOWANIA STATYSTYCZNE
- ROLNICTWO EKOLOGICZNE
- MAPY (TURYSTYKA)
- ZARZĄDZANIE I EKONOMIA ŚRODOWISKA
- ZDROWIE
- INNE
- UNIA EUROPEJSKA

Szanujemy prawa autorskie - nie zezwalamy na kopiowanie udostępnianych wydawnictw.

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka