[flash]
[flash]

Fundusze

Pierwsze doświadczenia i wnioski z wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce – zainicjowanie społecznej debaty

Celem projektu było zapoczątkowanie debaty na temat przygotowania organizacji pozarządowych do prac przy ocenie, wyborze oraz tworzeniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.


więcej

 

Nic o nas bez nas – wsparcie budowania dialogu społecznego na bazie doświadczeń niemieckich

Celem projektu realizowanego we współpracy z niemiecką organizacją Umweltzentrum Ronney było wsparcie partnerstwa organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych w zakresie edukacji ekologicznej.


więcej

 

Wsparcie przygotowań województw dolnośląskiego i podlaskiego do wykorzystania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia związane z ochroną i zrównoważonym rozwojem poprzez przekazywanie doświadczeń

Zadaniem projektu było przygotowanie dwóch modelowych regionów Polski – Podlasia i Dolnego Śląska – do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


więcej

 

Łącznik ds. funduszy strukturalnych UE

Celem projektu była pomoc organizacjom pozarządowym w przygotowaniu się do korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczyło to nie tylko wiedzy w zakresie korzystania z poszczególnych funduszy, ale również zapewnienia miejsca organizacji pozarządowych jako beneficjentów pomocy w programach operacyjnych i innych dokumentach strategicznych.


więcej

 
< 1 2

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka