[flash]
[flash]

Rozwój obszarów wiejskich

Wsparcie szkoleniowe i doradcze mieszkańców wsi na rzecz rozwoju agroturystyki w dorzeczu Narwi i Biebrzy

Cykl 16 szkoleń agroturystycznych dla rolników i domowników zainteresowanych prowadzeniem kwater agroturystycznych, których gospodarstwa są położone w dorzeczu Biebrzy i Narwi.


więcej

 

Zróbmy coś – pobudzenie debaty społecznej w regionie

Projekt aktywizujący lokalną społeczność dorzecza Narwi i Biebrzy do działań prorozwojowych.


więcej

 

Każde miejsce opowiada swoją historię

Projekt aktywizujący młodzież szkolną z dorzecza Narwi i Biebrzy poprzez włączenie jej do życia regionu i budowanie poczucia dumy ze swojej „malej ojczyzny”.


więcej

 

Agroszkolenia – przygotowanie organizacji pozarządowych do doradztwa dla rolników ściany wschodniej

Partnerski projekt, którego celem było wsparcie organizacji pozarządowych do pełnienia funkcji doradczych dla rolników w zakresie wykorzystania środków unijnych wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”.


więcej

 
< 1 2

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka