[flash]
[flash]

Inne

Wsparcie działalności rozwojowej Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

Projekt umożliwił prowadzenie prac rozwojowych Stowarzyszenia – zatrudnienie osoby do pisania projektów i prowadzenia bieżących prac biurowych, jak również doposażenie siedziby Stowarzyszenia co umożliwiło rozpoczęcie prowadzenia zajęć edukacyjnych we własnej sali szkoleniowej.


więcej

 

Wsparcie działalności bieżącej Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

Projekt polegał na zatrudnieniu dwóch osób do prowadzenia sekretariatu organizacji i pozyskiwania środków na działalność statutową, pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania oraz doposażenia biura.


więcej

 
< 1 2

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka