[flash]
[flash]

Publikacje

„Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Broszura ma na celu zwięzłe przedstawienie problematyki działań partnerskich w praktycznym ujęciu, pokazując również wady, ale przede wszystkim zdecydowanie przeważające zalety działania w tego typu formule.


więcej

 

„Bliżej Europy. Moje środowisko”

Edukacja europejska młodzieży stała się koniecznością i jest realizowana na III i IV etapie edukacyjnym w ramach ścieżki Edukacja europejska. Publikacja „Bliżej Europy. Moje środowisko” pokazuje sposób nauki o ochronie środowiska w kontekście europejskim bazując na materiałach filmowych.


więcej

 

„Moje Środowisko – program międzyprzedmiotowej edukacji gimnazjalnej”

Program miedzyprzedmiotowej edukacji gimnazjalnej "Moje środowisko" powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie szkół na kompleksową pomoc we wdrażaniu ścieżek edukacyjnych, wprowadzaniu interdyscyplinarnych treści do poszczególnych przedmiotów nauczania, nauki o otaczającym świecie jako całości powiązanej siatką wewnętrznych zależności i oddziaływań. Tak jak funkcjonują ekosystemy.


więcej

 

„Zielony Ekran – program filmowej edukacji ekologicznej”Program filmowej edukacji ekologicznej “Zielony Ekran” opiera się na pełnometrażowych filmach fabularnych oraz krótkometrażowych filmach edukacyjnych dostosowanych do wieku odbiorców – uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i młodszych klas szkoły średniej.


więcej

 

„Okazje edukacyjne obchodów ekologicznych dni w szkole”

W ciągu roku znajduje się wiele okazji do wyeksponowania ochrony środowiska w życiu szkoły, miejsca zamieszkania uczniów i nauczycieli oraz ich rodzin. Opracowane materiały pomogą w przygotowaniu zajęć lekcyjnych oraz wyjściu na zewnątrz z działaniami proekologicznymi uczniów zainteresowanych ekologią.


więcej

 
< 1 2 3 4 >

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka