[flash]
[flash]

Publikacje

„Moje Środowisko – program międzyprzedmiotowej edukacji gimnazjalnej”

Program miedzyprzedmiotowej edukacji gimnazjalnej "Moje środowisko" powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie szkół na kompleksową pomoc we wdrażaniu ścieżek edukacyjnych, wprowadzaniu interdyscyplinarnych treści do poszczególnych przedmiotów nauczania, nauki o otaczającym świecie jako całości powiązanej siatką wewnętrznych zależności i oddziaływań. Tak jak funkcjonują ekosystemy.


więcej

 

„Zielony Ekran – program filmowej edukacji ekologicznej”Program filmowej edukacji ekologicznej “Zielony Ekran” opiera się na pełnometrażowych filmach fabularnych oraz krótkometrażowych filmach edukacyjnych dostosowanych do wieku odbiorców – uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i młodszych klas szkoły średniej.


więcej

 

„Okazje edukacyjne obchodów ekologicznych dni w szkole”

W ciągu roku znajduje się wiele okazji do wyeksponowania ochrony środowiska w życiu szkoły, miejsca zamieszkania uczniów i nauczycieli oraz ich rodzin. Opracowane materiały pomogą w przygotowaniu zajęć lekcyjnych oraz wyjściu na zewnątrz z działaniami proekologicznymi uczniów zainteresowanych ekologią.


więcej

 

„Zielone Znaki – czyli jak wybrać produkty przyjazne środowisku”

Poradnik został wydany przez Polską Zieloną Sieć we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group".


więcej

 

„Rady na Odpady – czyli jak się krzątać by świata nie sprzątać” cz. 1 i 2Komplet 2 skryptów zawiera propozycje kilkudziesięciu scenariuszy lekcji i ćwiczeń pomocnych uczniom tworzącym szkolne programy gospodarki odpadami. Każde z ćwiczeń można przeprowadzić jako niezależne działanie, wzbogacając o treści ekologiczne program wychowawczy szkoły.


więcej

 
< 1 2 3

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka