[flash]
[flash]

Publikacje

„Dobre Zakupy – przewodnik”

Poradnik DOBRE ZAKUPY został wydany przez Polską Zieloną Sieć we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group".
Publikacja ta omawia etyczne aspekty codziennych zakupów oraz stojącą przed nabywcą możliwość aktywnego wpływania na działalność firm poprzez wybory dokonywane w czasie zakupów.


więcej

 

„Czy ja dbam o środowisko?” cz.1 i 2

Publikacja składa się z dwudziestu scenariuszy zajęć napisanych na potrzeby projektu eko-konsumenckiego "Czy ja dbam o środowisko?".


więcej

 

„Program ekologicznej edukacji przedszkolnej”

Publikacja zawiera materiały pozwalające na wprowadzenie zorganizowanej ścieżki edukacji ekologicznej do przedszkola. Publikacja zawiera metodykę prowadzenia programu edukacji ekologicznej w przedszkolu, scenariusze zajęć w formie okazji edukacyjnych wraz z propozycjami tematów do planu pracy placówki oraz adresy instytucji służących pomocą przy realizacji programów edukacji ekologicznej.


więcej

 

„Mała ojczyzna – program edukacji regionalnej”

Program „Mała ojczyzna” stanowi dopełnienie programu „Ekologiczna Edukacja Przedszkolna”, wychodząc z założenia że kultura stanowi nieodłączną cześć natury, a bez poznania swojego dziedzictwa i zrozumienia jego wartości skuteczna ochrona środowiska na poziomie lokalnym jest niemożliwa.


więcej

 

„Standardy działania ośrodków edukacji ekologicznej”

Publikacja prezentuje istniejące w Polsce i wybranych krajach europejskich ośrodki edukacji ekologicznej, formy działania, problemy i uwarunkowania prawne. Jednym z najważniejszych elementów publikacji jest wypracowany przez interdyscyplinarną Grupę Roboczą schemat oceny jakości działania modelowego ośrodka edukacji ekologicznej.


więcej

 
< 1 2 3 4 >

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka