[flash]
[flash]

Publikacje

„Program ekologicznej edukacji przedszkolnej”

Publikacja zawiera materiały pozwalające na wprowadzenie zorganizowanej ścieżki edukacji ekologicznej do przedszkola. Publikacja zawiera metodykę prowadzenia programu edukacji ekologicznej w przedszkolu, scenariusze zajęć w formie okazji edukacyjnych wraz z propozycjami tematów do planu pracy placówki oraz adresy instytucji służących pomocą przy realizacji programów edukacji ekologicznej.


więcej

 

„Mała ojczyzna – program edukacji regionalnej”

Program „Mała ojczyzna” stanowi dopełnienie programu „Ekologiczna Edukacja Przedszkolna”, wychodząc z założenia że kultura stanowi nieodłączną cześć natury, a bez poznania swojego dziedzictwa i zrozumienia jego wartości skuteczna ochrona środowiska na poziomie lokalnym jest niemożliwa.


więcej

 

„Standardy działania ośrodków edukacji ekologicznej”

Publikacja prezentuje istniejące w Polsce i wybranych krajach europejskich ośrodki edukacji ekologicznej, formy działania, problemy i uwarunkowania prawne. Jednym z najważniejszych elementów publikacji jest wypracowany przez interdyscyplinarną Grupę Roboczą schemat oceny jakości działania modelowego ośrodka edukacji ekologicznej.


więcej

 

„Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Broszura ma na celu zwięzłe przedstawienie problematyki działań partnerskich w praktycznym ujęciu, pokazując również wady, ale przede wszystkim zdecydowanie przeważające zalety działania w tego typu formule.


więcej

 

„Bliżej Europy. Moje środowisko”

Edukacja europejska młodzieży stała się koniecznością i jest realizowana na III i IV etapie edukacyjnym w ramach ścieżki Edukacja europejska. Publikacja „Bliżej Europy. Moje środowisko” pokazuje sposób nauki o ochronie środowiska w kontekście europejskim bazując na materiałach filmowych.


więcej

 
< 1 2 3 >

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka